Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Quảng Nam năm 2019

Trường Đại học Quảng Nam là một trường đại học công lập đa ngành tại Quảng Nam.Trường được nâng cấp thành trường đại học theo quyết định số 722/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ từ trường Trung học Sư phạm Quảng Nam lên thành Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam.

Thành lập: Tiền thân là Trường Trung học Sư phạm Quảng Nam được thành lập vào năm 1997 theo quyết định số 1686/QĐ-UBND ngày 3/9/1997 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. Năm 2000, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký quyết định số 4845/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 14/11/2000 nâng cấp từ trường Trung học Sư phạm Quảng Nam lên thành Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam. Đến năm 2007, Trường Đại học Quảng Nam được hình thành trên cơ sở nâng cấp từ Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam theo Quyết định số 722/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Trụ sở chính: Số 102 –Hùng Vương –Tp Tam Kì –Tỉnh Quảng Nam

Dưới đây là thông tin ngành đào tạođiểm chuẩn các ngành của trường :
STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Giáo dục Tiểu học 7140202 C00, D01 18 Học lực lớp 12 xếp loại giỏi
2 Bảo vệ thực vật 7620112 B00, B02, B04 13 15 (học bạ)
3 Công nghệ thông tin 7480201 A01, A10, D01 13 15 (học bạ)
4 Sư phạm Toán học 7140209 A01, A10, D01 18 Học lực lớp 12 xếp loại giỏi
5 Sư phạm Sinh học 7140213 B00, B02, B04 18 Học lực lớp 12 xếp loại giỏi
6 Giáo dục Mầm non 7140201 M01, M02, M03 18 Học lực lớp 12 xếp loại giỏi
7 Sư phạm Ngữ văn 7140217 C19, C20, D14 18 Học lực lớp 12 xếp loại giỏi
8 Sư phạm Vật lý 7140211 A01, A02, A10 18 Học lực lớp 12 xếp loại giỏi
9 Việt Nam học 7310630 C00, C20, D01 13 15 (học bạ)
10 Ngôn ngữ Anh 7220201 D01, D11, D12 13 15 (học bạ)
11 Vật lý học 7440102 A01, A02, A10 13 15 (học bạ)
12 Lịch sử 7229010 C00, C19, D14 13 15 (học bạ)
13 Văn học 7229030 C19, C20, D14 13 15 (học bạ)