Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Khối XDHB điểm chuẩn các ngành và trường khối XDHB

Xét học bạ (xdhb) là hình thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT và học bạ của ba năm học lớp 10, 11, 12. Tùy vào từng trường, từng ngành mà có các hình thức xét học bạ khác nhau. Một số hình thức xét học bạ:

 • Xét điểm trung bình học tập cả 3 năm THPT

 • Xét kết quả học tập năm lớp 12

 • Xét 4 - 5 học kỹ của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển

 • Xét điểm công, ưu tiên khuyến kích

 • Dưới đây là danh sách các trường sử dụng hình thức xét học bạ (xdhb):
  STT Tên trường Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
  1 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền 7229008 Chủ nghĩa xã hội khoa học XDHB 0
  2 Đại Học Nha Trang 7420201 Công nghệ sinh học XDHB 0
  3 ĐH Tân Tạo 7340201 Tài chính-Ngân hàng XDHB 0 TB 3 năm THPT >= 6
  4 ĐH Tân Tạo 7420203 Sinh học ứng dụng XDHB 0 TB 3 năm THPT >= 6
  5 ĐH Tân Tạo 7340101 Quản trị kinh doanh XDHB 0 TB 3 năm THPT >= 6
  6 ĐH Tân Tạo 7420201 Công nghệ sinh học XDHB 0 TB 3 năm THPT >= 6
  7 ĐH Tân Tạo 7340120 Kinh doanh quốc tế XDHB 0 TB 3 năm THPT >= 6
  8 ĐH Tân Tạo 7480101 Khoa học máy tính XDHB 0 TB 3 năm THPT >= 6
  9 ĐH Tân Tạo 7520201 Kỹ thuật điện XDHB 0 TB 3 năm THPT >= 6
  10 ĐH Tân Tạo 7220201 Ngôn ngữ Anh XDHB 0 TB 3 năm THPT >= 6