Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Sư phạm Vật lý năm 2019

Ngành sư phạm vật lí là ngành đào tạo cử nhân có trình độ chuyên môn sâu về môn vật lí. Có nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức, nghề nghiệp làm công tác giảng dạy tại các trường phổ thông, cao đẳng, đại học trên cả nước.

Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành sư phạm vật lý: 

+ Làm giáo viên giảng dạy tại các trường phổ thông, cao đẳng, đại học trong cả nước

+ Làm việc tại các viện nghiên cứu

+ Làm việc tại các cơ sở ứng dụng khoa học, ký thuật

+ Biên tập viên tại các tạp chí nhà xuất bản...
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Phạm Văn Đồng 7140211 A00, A01, D90 0
2 Đại Học Hồng Đức 7140211 A00, A01, A02, C01 0 Kết quả 3 năm ở THPT: Rèn luyện đạt loại Tốt: học lực đạt loại Khá trở lên.
Chương trình chất lượng cao
3 Đại Học Quảng Bình 51140211 A00, A01, A02 16
4 Đại học Khánh Hòa 7140211 A00, A01, B00, D07 16
5 Đại Học Đồng Nai 51140211 A00, A01 16 hệ cao đẳng
6 Đại học Tân Trào 51140211 A00, A01, A10 16
7 Đại Học Đồng Tháp 51140211 A00, A01, A02, A04 16.6 Hệ cao đẳng
8 Đại Học Hoa Lư 7140210 A01, A02 18 xét học bạ: 24 điểm
9 Đại Học Sư Phạm – Đại Học Thái Nguyên 7140211 A00, A01 18
10 Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng 7140211 A00, A01, A02 18 TTNV <= 1