Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Giáo dục Tiểu học năm 2019

Ngành Giáo dục tiểu học là ngành đào tạo cử nhân chuyên ngành Giáo dục tiểu học, nhằm đáp ứng các yêu cầu của công tác đổi mới giáo dục tiểu học trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đây là một ngành quan trọng trong hệ thống giáo dục của Việt Nam gồm các cấp: mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, cao đẳng, đại học.

Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành Giáo dục tiểu học khi ra trường:

Ngành Giáo dục tiểu học đang có sự thiếu hụt nhân lực rất lớn, tạo cơ hội việc làm rộng mở cho sinh viên trong ngành. Một số vị trí mà sinh viên ngành Giáo dục tiểu học có thể đảm nhận khi ra trường như:

+ Trở thành giáo viên giảng dạy tại các trường học tiểu học hoặc giảng viên dạy tại trường đại học.

+ Trở thành nghiên cứu viên nghiên cứu tại các trung tâm, viện nghiên cứu thuộc ngành giáo dục.

+ Trở thành cán bộ trong hệ thống quản lý giáo dục các cấp hoặc làm việc trong các tổ chức phi chính phủ.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Công nghệ Đông Á 7140202 XDHB 8
2 Đại Học Hoa Lư 51140202 A00, A01, D01, C00 16 Hệ cao đẳng

xét học bạ: 19.5 điểm
3 Phân Hiệu Đại Học Thái Nguyên Tại Lào Cai 51140202 A00, C00, C04, A01 16
4 Đại Học Hồng Đức 51140202 A00, C00, D01, M00 16 16 (học bạ)
5 Đại Học Quảng Bình 51140202 A00, C00, C14, D01 16
6 Đại học Khánh Hòa 51140202 A00, B00, C00, D01 16 Điểm học bạ 19,5 điểm
7 Đại Học Đồng Nai 51140202 A00, A01, C00, D01 16 hệ cao đẳng
8 Đại Học Tây Bắc 51140202 A00, A01, C00, D01 16
9 Đại học Tân Trào 51140202 A00, C00, D01 16
10 Đại Học Hạ Long 51140202 C00, D01, D10 16