Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Khối D14 điểm chuẩn các ngành và trường khối D14

Khối D14 bao gồm 3 môn thi: Ngữ văn, Lịch sửTiếng Anh. Dưới đây là điểm chuẩn các ngành và trường khối D14:
STT Tên trường Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Hồng Đức 7140218 Sư phạm Lịch sử C00, D14, C03 0 Kết quả 3 năm ở THPT: Rèn luyện đạt loại Tốt: học lực đạt loại Khá trở lên.
Chương trình chất lượng cao
2 Đại Học Mở TPHCM 7380107C Luật A01, D01, D07, D14 0 Luật kinh tế Chất lượng cao
Nhận học sinh Giỏi
3 Đại Học Mở TPHCM 7220201 Ngôn ngữ Anh A01, D01, D14, D78 0 Nhận học sinh Giỏi
4 Đại học Khánh Hòa 6340404 Quản trị kinh doanh A01, D01, D14, D15 12.5 Quản trị kinh doanh khách sạn - Nhà hàng
Điểm học bạ 15 điểm
5 Đại học Khánh Hòa 6220209 Tiếng Trung Quốc A01, D01, D14, D15 12.5 Tiếng Trung - Tiếng Anh
Điểm học bạ 15 điểm
6 Đại học Khánh Hòa 6340403 Quản trị văn phòng D01, C00, D14, D15 12.5 Văn thư - Lưu trữ
Điểm học bạ 15 điểm
7 Đại học Khánh Hòa 6320206 Khoa học thư viện D01, C00, D14, D15 12.5 Thông tin- thư viện
Điểm học bạ 15 điểm
8 Đại học Khánh Hòa 6210216 Biểu diễn nhạc cụ truyền thống C00, D01, D14, D15 12.5 Điểm học bạ 15 điểm
9 Đại học Khánh Hòa 6210217 Biểu diễn nhạc cụ phương Tây C00, D01, D14, D16 12.5 Điểm học bạ 15 điểm
10 Đại học Khánh Hòa 6210403 Thiết kế nội thất C00, D01, D14, D21 12.5 Điểm học bạ 15 điểm