Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Sư phạm Toán học năm 2019

Ngành sư phạm toán học là ngành đào tạo giáo viên, giảng viên chất lượng cao bậc Phổ thông và bậc Đại học. Người trong ngành sư phạm toán học là những người có kiến thức về khoa học cơ bản, khoa học giáo dục, có năng lực sư phạm đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp giáo dục.

Cơ hội việc là của sinh viên ngành sư phạm toán học khi ra trường

Sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành sư phạm toán học có nhiều cơ hội làm việc ở những vị trí khác nhau như:

+ Làm giáo viên giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông trên cả nước

+ Làm công tác nghiên cứu tại các tổ chức, cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở đào tạo và các viện nghiên cứu.

+ Làm công tác quản lý tư liệu toán học, quản lý bảo tàng toán học

+ Làm biên tập viên các tạp chí, nhà xuất bản...
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Hồng Đức 7140209 A00, A01, D07, A02 0 Kết quả 3 năm ở THPT: Rèn luyện đạt loại Tốt: học lực đạt loại Khá trở lên.
Chất lượng cao
2 Đại Học Đồng Tháp 51140209 A00, A01, A02, A04 16 Hệ cao Đẳng
3 Đại Học Quảng Bình 51140209 A00, A01, A02, D07 16
4 Đại học Khánh Hòa 51140209 A00, A01, B00, D07 16 Điểm học bạ 19,5 điểm
5 Đại học Tân Trào 51140209 A00, A01, B00 16
6 Đại Học Hoa Lư 7140209 A00, A01, D01, D07, D08 18 xét học bạ : 24 điểm
7 Đại Học Sư Phạm – Đại Học Thái Nguyên 7140209 A00, A01, D01 18
8 Đại Học Sư Phạm – Đại Học Huế 7140209 A00, A01 18
9 Đại Học Hùng Vương 7140209 A00, A01, B00, D07 18
10 Đại Học Hồng Đức 7140209 A00, A01, A02, D07 18