Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Khối D20 điểm chuẩn các ngành và trường khối D20

Khối D20 bao gồm 3 môn thi: Toán, Địa lí và Tiếng Trung. Dưới đây là điểm chuẩn các ngành và trường khối D20: