Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Khối D66 điểm chuẩn các ngành và trường khối D66

Khối D66 bao gồm 3 môn thi: Ngữ văn, Giáo dục công dân Tiếng Anh. Dưới đây là điểm chuẩn các ngành và trường khối D66: