Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Việt Nam học năm 2019

Ngành Việt Nam học là ngành nghiên cứu đất nước, con người Việt nam. Nghiên cứu về văn hóa, lịch sử, địa lý, phong tục tập quán, văn học, ngôn ngữ...nhằm làm rõ những nét riêng biệt, độc đáo, nghiên cứu toàn diện và đa dạng các lĩnh vực của Việt Nam. Ngành Việt Nam học được mở rộng với mục tiêu đào tạo những kiến thức, chủ trương của Đảng và Nhà nước Việt nam.

Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành Việt Nam học: hiện nay, nhân lực ở ngành Việt Nam học đang thiếu trầm trọng do nhiều người lựa chọn khối ngành kinh tế để theo học. Sinh viên ngành Việt Nam học khi ra trường có cơ hội đảm nhiệm tại một số vị trí:

+ Làm việc tại các viện nghiên cứu văn hóa, quản lý văn hóa, tổ chức văn hóa chính trị, xã hội, giáo dục.

+ Làm việc tại các cơ quan báo chí, tuyên truyền hoặc truyền thông tổ chức sự kiện

+ Hướng dẫn viên du lịch tại các công ty du lịch trong và ngoài nước

+ Giàng viên giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng...
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Nguyễn Tất Thành 7310630 XDHB 6 ĐTB HỌC BẠ
2 Đại Học Quảng Nam 7310630 C00, C20, D01 13 15 (học bạ)
3 Đại Học Hoa Lư 7310630 C00, D14, D15, D66 13.5 Chuyên ngành: Văn hóa - Du lịch
Xét học bạ: 18 điểm
4 Đại Học Dân Lập Phú Xuân 7310630 B00, C00, D01, D15 13.5
5 Đại Học Dân Lập Phương Đông 7310630 A00, A01, C00, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D26, D27, D28, D29, D30 14
6 Đại Học Dân Lập Duy Tân 7310630 A01, C00, C15, D01 14
7 Đại Học Hồng Đức 7310630 C00, C14, C19, D01 14 16 (học bạ)
8 Đại Học Lạc Hồng 7310630 C00, C03, C04, D01 14
9 Đại học Khánh Hòa 7310630A D01, C00, C19, C20 14 Văn hóa Du lịch
Điểm học bạ 18 điểm
10 Đại học Khánh Hòa 7310630 A01, D01, D14, D15 14 Điểm học bạ 18 điểm