Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Sư phạm Ngữ văn năm 2019

Sư phạm ngữ văn là ngành đào tạo giáo viên có khả năng giảng dạy môn ngữ văn tại các trường Phổ thông trên cả nước.

Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành Sư phạm Ngữ văn khi ra trường:

+ Làm công tác nghiên cứu tại các tổ chức, có quan quản lý giáo dục.

+ Làm giáo viên tại các trường phổ thông, trung học trên cả nước.

+ Làm việc trong các cơ quan đoàn thể nhà nước, xã hội.

+ Làm các công việc liên quan đến khối khoa học xã hội và nhận văn.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Hồng Đức 7140217 D01, C00, C04, C03 0 Kết quả 3 năm ở THPT: Rèn luyện đạt loại Tốt: học lực đạt loại Khá trở lên.
Chương trình chất lượng cao
2 Đại Học Quảng Bình 51140217 C00, C19, C20, D14 16
3 Đại học Tân Trào 51140217 C00, C19, C20, D01 16
4 Đại Học Hoa Lư 7140217 C00, D14, D15, D66 18 Xét học bạ: 24 điểm
5 Đại Học Sư Phạm – Đại Học Thái Nguyên 7140217 C00, D01, D14 18
6 Đại Học Sư Phạm – Đại Học Huế 7140217 C00, C19, C20, D14 18
7 Đại Học Phạm Văn Đồng 7140217 C00, D78 18
8 Đại Học Hùng Vương 7140217 C00, C19, D14, D15 18
9 Đại Học Hồng Đức 7140217 C00, C03, C04, D01 18
10 Đại Học Quảng Bình 7140217 C00, C19, C20, D14 18