Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Khoa Học – Đại Học Thái Nguyên năm 2020

Đại Học Khoa Học – Đại Học Thái Nguyên là trường đại học thành viên của đại học Thái Nguyên, với sứ mệnh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có trình độ đại học, sau đại học thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và xã hội gồm: cử nhân ngành Toán - Tin, Lý, Hóa, Khoa học môi trường...

Tên tiếng Anh:Thai Nguyen University of Scicences

Thành lập: 23/12/2008

Trụ sở chính:Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Dưới đây là thông tin chi tiết về ngành đào tạođiểm chuẩn của trường Đại Học Khoa Học – Đại Học Thái Nguyên:
STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 C00, C04, C14, D01 0
2 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 C00, C04, C14, D01 0
3 Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101 A00, B00, C14, D01 0
4 Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101 A00, B00, C14, D01 0
5 Công nghệ kỹ thuật hoá học 7510401 A11, B00, C17, D01 0
6 Công nghệ kỹ thuật hoá học 7510401 A11, B00, C17, D01 0
7 Khoa học môi trường 7440301 A00, B00, C14, D01 0
8 Khoa học môi trường 7440301 A00, B00, C14, D01 0
9 Thông tin - thư viện 7320201 C00, C14, D01, D84 0
10 Thông tin - thư viện 7320201 C00, C14, D01, D84 0
11 Công nghệ sinh học 7420201 B00, B04, C18, D08 0
12 Công nghệ sinh học 7420201 B00, B04, C18, D08 0
13 Địa lý tự nhiên 7440217 C00, C04, C20, D01 0
14 Địa lý tự nhiên 7440217 C00, C04, C20, D01 0
15 Khoa học quản lý 7340401 C00, C14, D01, D84 0
16 Khoa học quản lý 7340401 C00, C14, D01, D84 0
17 Công tác xã hội 7760101 C00, C14, D01, D84 0
18 Công tác xã hội 7760101 C00, C14, D01, D84 0
19 Toán ứng dụng 7460112 A00, C14, D01, D84 0
20 Toán ứng dụng 7460112 A00, C14, D01, D84 0
21 Ngôn ngữ Anh 7220201 D01, D14, D15, D66 0
22 Ngôn ngữ Anh 7220201 D01, D14, D15, D66 0
23 Hoá dược 7720203 A11, B00, C17, D01 0
24 Hoá dược 7720203 A11, B00, C17, D01 0
25 Lịch sử 7229010 C00, C14, D01, D84 0
26 Lịch sử 7229010 C00, C14, D01, D84 0
27 Văn học 7229030 C00, C14, D01, D84 0
28 Văn học 7229030 C00, C14, D01, D84 0
29 Báo chí 7320101 C00, C14, D01, D84 0
30 Du lịch 7810101 C00, C04, C14, D01 0
31 Báo chí 7320101 C00, C14, D01, D84 0
32 Du lịch 7810101 C00, C04, C14, D01 0
33 Luật 7380101 C00, C14, D01, D84 0
34 Luật 7380101 C00, C14, D01, D84 0