Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Khối D15 điểm chuẩn các ngành và trường khối D15

Khối D15 bao gồm 3 môn thi: Ngữ văn, Địa líTiếng Anh. Dưới đây là điểm chuẩn các ngành và trường khối D15:
STT Tên trường Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại học Khánh Hòa 6340404 Quản trị kinh doanh A01, D01, D14, D15 12.5 Quản trị kinh doanh khách sạn - Nhà hàng
Điểm học bạ 15 điểm
2 Đại học Khánh Hòa 6220209 Tiếng Trung Quốc A01, D01, D14, D15 12.5 Tiếng Trung - Tiếng Anh
Điểm học bạ 15 điểm
3 Đại học Khánh Hòa 6340403 Quản trị văn phòng D01, C00, D14, D15 12.5 Văn thư - Lưu trữ
Điểm học bạ 15 điểm
4 Đại học Khánh Hòa 6320206 Khoa học thư viện D01, C00, D14, D15 12.5 Thông tin- thư viện
Điểm học bạ 15 điểm
5 Đại học Khánh Hòa 6210216 Biểu diễn nhạc cụ truyền thống C00, D01, D14, D15 12.5 Điểm học bạ 15 điểm
6 Đại học Khánh Hòa 6810103 Hướng dẫn du lịch A01, D01, D14, D15 12.5 Điểm học bạ 15 điểm
7 Đại học Khánh Hòa 6340436 Quản lý văn hoá C00, D01, D14, D15 12.5 Điểm học bạ 15 điểm
8 Đại học Khánh Hòa 6760101 Công tác xã hội C00, D01, D14, D15 12.5 Điểm học bạ 15 điểm
9 Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa 7220201 Ngôn ngữ Anh D01, D15, D72, D96 13 18 (học bạ)
10 Đại Học Xây Dựng Miền Tây 7340301 Kế toán A00, A01, D15, D14 13