Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội năm 2020

Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội là trường đại học trực thuộc trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có trình độ cao, có khả năng nghiên cứu, sáng tạo va truyền bá tri thức về Khoa học xã hội và nhân văn. Góp phần cho sự nghiệp xây dựng, bảo về Tổ quốc và hội nhập quốc tế.

Tên tiếng Anh: VNU University of Social Sciences and Humanities (VNU-USSH)

Thành lập: 10/10/1945

Trụ sở chính: số 336 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Dưới đây là thông tin chi tiết về ngành đào tạođiểm chuẩn của trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội:
STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Khoa học quản lý QHX41 D01 0 Chưa có điểm
2 Khoa học quản lý QHX41 A00 0 Chưa có điểm
3 Báo chí QHX40 D04 0 Chưa có điểm
4 Báo chí QHX40 D01 0 Chưa có điểm
5 Báo chí QHX40 C00 0 Chưa có điểm
6 Báo chí QHX40 A00 0 Chưa có điểm
7 Quản trị khách sạn QHX16 D03 0 Chưa có điểm
8 Quản trị khách sạn QHX16 D82 0 Chưa có điểm
9 Quản trị khách sạn QHX16 D78 0 Chưa có điểm
10 Quản trị khách sạn QHX16 D01 0 Chưa có điểm
11 Quản trị khách sạn QHX16 D83 0 Chưa có điểm
12 Quản trị khách sạn QHX16 D04 0 Chưa có điểm
13 Quản trị văn phòng QHX17 D03 0 Chưa có điểm
14 Quản trị văn phòng QHX17 D01 0 Chưa có điểm
15 Quản trị văn phòng QHX17 C00 0 Chưa có điểm
16 Quản trị văn phòng QHX17 A00 0 Chưa có điểm
17 Thông tin - thư viện QHX20 D78 0 Chưa có điểm
18 Thông tin - thư viện QHX20 D03 0 Chưa có điểm
19 Thông tin - thư viện QHX20 D01 0 Chưa có điểm
20 Thông tin - thư viện QHX20 C00 0 Chưa có điểm
21 Quản trị văn phòng QHX17 D82 0 Chưa có điểm
22 Quản trị văn phòng QHX17 D78 0 Chưa có điểm
23 Quản trị văn phòng QHX17 D04 0 Chưa có điểm
24 Quan hệ công chúng QHX13 D78 0 Chưa có điểm
25 Quan hệ công chúng QHX13 D03 0 Chưa có điểm
26 Quan hệ công chúng QHX13 C00 0 Chưa có điểm
27 Quan hệ công chúng QHX13 D01 0 Chưa có điểm
28 Quan hệ công chúng QHX13 D83 0 Chưa có điểm
29 Quan hệ công chúng QHX13 D82 0 Chưa có điểm
30 Đông phương học QHX05 D04 0 Chưa có điểm
31 Đông phương học QHX05 D01 0 Chưa có điểm
32 Đông phương học QHX05 C00 0 Chưa có điểm
33 Quản lý thông tin QHX14 D03 0 Chưa có điểm
34 Quản lý thông tin QHX14 D01 0 Chưa có điểm
35 Đông phương học QHX05 D83 0 Chưa có điểm
36 Đông phương học QHX05 D82 0 Chưa có điểm
37 Quản lý thông tin QHX14 C00 0 Chưa có điểm
38 Quản lý thông tin QHX14 A00 0 Chưa có điểm
39 Khoa học quản lý QHX07 D82 0 Chưa có điểm
40 Khoa học quản lý QHX07 D78 0 Chưa có điểm
41 Khoa học quản lý QHX07 D04 0 Chưa có điểm
42 Khoa học quản lý QHX07 D03 0 Chưa có điểm
43 Khoa học quản lý QHX07 D01 0 Chưa có điểm
44 Khoa học quản lý QHX07 C00 0 Chưa có điểm
45 Khoa học quản lý QHX07 A00 0 Chưa có điểm
46 Quản lý thông tin QHX14 D82 0 Chưa có điểm
47 Công tác xã hội QHX03 D03 0 Chưa có điểm
48 Công tác xã hội QHX03 D01 0 Chưa có điểm
49 Công tác xã hội QHX03 C00 0 Chưa có điểm
50 Công tác xã hội QHX03 A00 0 Chưa có điểm
51 Đông Nam Á học QHX04 D03 0 Chưa có điểm
52 Đông Nam Á học QHX04 D01 0 Chưa có điểm
53 Đông Nam Á học QHX04 C00 0 Chưa có điểm
54 Đông Nam Á học QHX04 A00 0 Chưa có điểm
55 Đông Nam Á học QHX04 D82 0 Chưa có điểm
56 Đông Nam Á học QHX04 D78 0 Chưa có điểm
57 Chính trị học QHX02 D04 0 Chưa có điểm
58 Chính trị học QHX02 D01 0 Chưa có điểm
59 Chính trị học QHX02 C00 0 Chưa có điểm
60 Chính trị học QHX02 A00 0 Chưa có điểm
61 Chính trị học QHX02 D82 0 Chưa có điểm
62 Nhật Bản học QHX12 D83 0 Chưa có điểm
63 Nhật Bản học QHX12 D81 0 Chưa có điểm
64 Nhật Bản học QHX12 D78 0 Chưa có điểm
65 Nhật Bản học QHX12 D06 0 Chưa có điểm
66 Nhật Bản học QHX12 D04 0 Chưa có điểm
67 Nhật Bản học QHX12 D01 0 Chưa có điểm
68 Ngôn ngữ học QHX10 D83 0 Chưa có điểm
69 Ngôn ngữ học QHX10 D82 0 Chưa có điểm
70 Ngôn ngữ học QHX10 D04 0 Chưa có điểm
71 Ngôn ngữ học QHX10 D03 0 Chưa có điểm
72 Ngôn ngữ học QHX10 D01 0 Chưa có điểm
73 Ngôn ngữ học QHX10 C00 0 Chưa có điểm
74 Quốc tế học QHX18 D82 18
75 Quốc tế học QHX18 D78 23
76 Quốc tế học QHX18 D04 19
77 Quốc tế học QHX18 D03 18.75
78 Quốc tế học QHX18 D01 22.75
79 Quốc tế học QHX18 C00 26.5
80 Quốc tế học QHX18 A00 21
81 Việt Nam học QHX24 D03 18
82 Việt Nam học QHX24 D01 21
83 Việt Nam học QHX24 C00 25
84 Tôn giáo học QHX21 C00 18.75
85 Tôn giáo học QHX21 A00 17
86 Lưu trữ học QHX09 D03 18
87 Lưu trữ học QHX09 D01 19.5
88 Lưu trữ học QHX09 C00 22
89 Lưu trữ học QHX09 A00 17
90 Xã hội học QHX25 D78 19.75
91 Xã hội học QHX25 D03 20
92 Xã hội học QHX25 D01 21
93 Xã hội học QHX25 C00 23.5
94 Xã hội học QHX25 A00 18
95 Tâm lý học QHX19 D83 18
96 Tâm lý học QHX19 D78 23
97 Tâm lý học QHX19 D04 19.5
98 Tâm lý học QHX19 D03 21
99 Tâm lý học QHX19 D01 22.75
100 Tâm lý học QHX19 C00 25.5
101 Tâm lý học QHX19 A00 22.5
102 Triết học QHX22 D03 18
103 Triết học QHX22 D01 17.5
104 Triết học QHX22 C00 19.5
105 Triết học QHX22 A00 17.75
106 Nhân học QHX11 D83 18.25
107 Nhân học QHX11 D78 19
108 Nhân học QHX11 D01 18
109 Nhân học QHX11 C00 21.25
110 Nhân học QHX11 A00 17
111 Lịch sử QHX08 D03 18
112 Lịch sử QHX08 D01 19
113 Lịch sử QHX08 C00 22.5
114 Văn học QHX23 D03 18
115 Văn học QHX23 D01 20
116 Văn học QHX23 C00 22.5
117 Hán Nôm QHX06 D83 18.5
118 Hán Nôm QHX06 D78 21
119 Hán Nôm QHX06 D04 20
120 Hán Nôm QHX06 D03 18
121 Hán Nôm QHX06 D01 21.5
122 Hán Nôm QHX06 C00 23.75
123 Báo chí QHX01 D82 20
124 Báo chí QHX01 D78 23
125 Báo chí QHX01 D04 20.25
126 Báo chí QHX04 D03 19.5
127 Báo chí QHX01 D01 22.5
128 Báo chí QHX01 C00 26
129 Báo chí QHX01 A00 21.75