Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế năm 2019

Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế là trường đào tạo cán bộ có trình độ sau đại học, đại học, và các trình độ thấp hơn như cao đẳng, trung học phổ thông về ngoại ngữ, Quốc tế học, Việt Nam học - Bồi dưỡng.

Tên tiếng Anh: Huế College of Foreign Languages

Thành lập: 13/07/2004

Trụ sở chính: 57 Nguyễn Khoa Chiêm, An Cựu, Thành phố Huế, Huế

Dưới đây là thông tin chi tiết về ngành đào tạođiểm chuẩn của trường Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế: