Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Khối D42 điểm chuẩn các ngành và trường khối D42

Khối D42 bao gồm 3 môn thi: Ngữ văn, Địa líTiếng Nga. Dưới đây là điểm chuẩn các ngành và trường khối D42: