Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Tài Chính Marketing năm 2020

Đại Học Tài Chính Marketing chuyên đào tạo nguồn nhân lực theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế, trường chuyển giao những thành tựu khoa học các ngành kinh doanh, quản lý, tham gia nhiều chiến lược và các chính sách trong các ngành tài chính, các doanh nghiệp và tổ chức xã hội.

Trụ sở chính: 287 Phan Đình Phùng, Phường 15, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh.

Dưới đây là thông tin chi tiết về ngành đào tạođiểm chuẩn của trường Đại Học Tài Chính Marketing:
STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 7810202D A00, A01, D01, D96 0
2 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 7810202D XDHB 0
3 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103D XDHB 0
4 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103D A00, A01, D01, D96 0
5 Tài chính-Ngân hàng 7340201C A00, A01, D01, D96 0
6 Tài chính-Ngân hàng 7340201C XDHB 0
7 Hệ thống thông tin quản lý 7340405D A00, A01, D01, D96 0
8 Hệ thống thông tin quản lý 7340405D XDHB 0
9 Quản trị khách sạn 7810201C XDHB 0
10 Quản trị khách sạn 7810201C A00, A01, D01, D96 0
11 Quản trị kinh doanh 7340101C A00, A01, D01, D96 0
12 Quản trị kinh doanh 7340101C XDHB 0
13 Kinh doanh quốc tế 7340120C A00, A01, D01, D96 0
14 Kinh doanh quốc tế 7340120C XDHB 0
15 Quản trị khách sạn 7810201D XDHB 0
16 Quản trị khách sạn 7810201D A00, A01, D01, D96 0
17 Quản trị kinh doanh 7340101Q A00, A01, D01, D96 0
18 Quản trị kinh doanh 7340101Q XDHB 0
19 Kinh doanh quốc tế 7340120Q XDHB 0
20 Kinh doanh quốc tế 7340120Q A00, A01, D01, D96 0
21 Kế toán 7340301C XDHB 0
22 Kế toán 7340301C A00, A01, D01, D96 0
23 Marketing 7340115C XDHB 0
24 Marketing 7340115C A00, A01, D01, D96 0
25 Kế toán 7340301Q XDHB 0
26 Kế toán 7340301Q A00, A01, D01, D96 0
27 Marketing 7340115Q XDHB 0
28 Marketing 7340115Q A00, A01, D01, D96 0
29 Tài chính-Ngân hàng 7340201 XDHB 0
30 Tài chính-Ngân hàng 7340201 A00, A01, D01, D96 0
31 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, D01, D96 0
32 Quản trị kinh doanh 7340101 XDHB 0
33 Kinh doanh quốc tế 7340120 A00, A01, D01, D96 0
34 Kinh doanh quốc tế 7340120 XDHB 0
35 Bất động sản 7340116 A00, A01, D01, D96 0
36 Bất động sản 7340116 XDHB 0
37 Ngôn ngữ Anh 7220201 XDHB 0
38 Ngôn ngữ Anh 7220201 A00, A01, D01, D96 0
39 Kế toán 7340301 XDHB 0
40 Kế toán 7340301 A00, A01, D01, D96 0
41 Marketing 7340115 XDHB 0
42 Marketing 7340115 A00, A01, D01, D96 0