Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Kinh tế năm 2019

Ngành kinh tế là ngành hoạt động về cách thức vận hành của nền kinh tế nói chung, cách ứng xử của từng tác nhân tham gia trong nền kinh tế. Ngành kinh tế tham gia vào việc nghiên cứu thức thức xã hội quản lý tài nguyên, ngoài ra kinh tế còn tham ra rất nhiều hoạt động khác và là một ngành có mức độ bao quát rộng.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành kinh tế: Với việc bao quát rộng của ngành kinh tế, sinh viên ngành kinh tế khi tốt nghiệp ra trường sẽ có nhiều cơ hội tìm việc khác nhau. Những công việc có thể đảm nhận như: Chuyên viên kinh tế, kinh doanh tại doanh nghiệp; chuyên viên phân tích tài chính, phát triển thị trường...
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM 7580301H A00, A01, D01 0 Kinh tế xây dựng
2 Đại Học Tây Nguyên 7620115 A00, A01, D01 0 Kinh tế nông nghiệp
3 Đại Học Nha Trang 7310101B XDHB 5.8 chuyên ngành Kinh tế thủy sản
4 Đại Học Nha Trang 7310105 XDHB 6.1 Kinh tế phát triển
5 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền 528 XDHB 8.17 chuyên ngành Kinh tế và Quản lý chất lượng cao
6 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền 7310102 XDHB 8.2 Kinh tế chính trị
7 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền 529 XDHB 8.37 chuyên ngành Kinh tế và Quản lý
8 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền 527 XDHB 8.47 chuyên ngành Quản lý kinh tế
9 Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP. HCM tại Gia Lai 7310101 A00, A01, D01 13
10 Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP. HCM tại Ninh Thuận 7310101 A00, A01, D01 13