Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Kỹ thuật tài nguyên nước năm 2019

Ngành kỹ thuật tài nguyên nước là ngành học nghiên cứu, quy hoạch, thiết kế xây dựng dự án, tổ chức quản lý hệ thống tài nguyên nước đồng thời khai thác các công trình thủy lợi. Sinh viên theo học ngành kỹ thuật tài nguyên nước trang bị cho sinh viên kiến thưc nền tảng để nghiên cứu, quy hoạch, thiết kế và thực hiện các dự án.

Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành kỹ thuật tài nguyên nước khi ra trường:

+ Công tác ở các cục vụ, viện trường có chuyên ngành nước.

+ Làm việc ở các sở ban ngành, các huyện trên địa bản cả nước về lĩnh vực tài nguyên, môi trường, giao thông thủy lợi.

+ Làm việc trong các công ty xây dựng thủy lợi, các công trình nhà máy thủy điện, hoặc các viện nghiên cứu chuyên ngành, các ban quản lý dự án...
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Thủy Lợi (Cơ sở 2) TLS102 A00, A01, D01, D07 13
2 Đại Học Cần Thơ 7580212 A00, A01, D07 14
3 Đại Học Thủy Lợi (Cơ sở 1) TLA202 A00, A01, D01, D07 14 Chương trình tiên tiến (Hợp tác với Đại học bang Colorado, Hoa Kỳ, học bằng Tiếng Anh)
4 Đại Học Thủy Lợi (Cơ sở 1) TLA102 A00, A01, D01, D07 14
5 ĐH Tài Nguyên môi trường TPHCM 7580212 A00, A01, A02, B00 14
6 ĐH Tài Nguyên môi trường TPHCM 7580212 A00, A01, A02, B00 18