Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Khối R22 điểm chuẩn các ngành và trường khối R22

Khối R22 bao gồm 3 môn thi: Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh miễn. Dưới đây là điểm chuẩn các ngành và trường khối R22: