Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Khối M03 điểm chuẩn các ngành và trường khối M03

Khối M03 bao gồm 3 môn thi: Ngữ văn, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2. Dưới đây là điểm chuẩn các ngành và trường khối M03:
STT Tên trường Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học An Giang 51140201 Giáo dục Mầm non M02, M03, M05, M06 16
2 Đại Học Quảng Nam 7140201 Giáo dục Mầm non M01, M02, M03 18 Học lực lớp 12 xếp loại giỏi
3 Đại Học An Giang 7140201 Giáo dục Mầm non M02, M03, M05, M06 18