Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Khối N02 điểm chuẩn các ngành và trường khối N02

Khối N02 bao gồm 3 môn thi: Ngữ văn, Ký xướng âm Hát hoặc biểu diễn nhạc cụ. Dưới đây là điểm chuẩn các ngành và trường khối N02:
STT Tên trường Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Sài Gòn 7210205 Thanh nhạc N02 20.5