Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Khối M11 điểm chuẩn các ngành và trường khối M11

Khối M11 bao gồm 3 môn thi: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí Tiếng Anh. Dưới đây là điểm chuẩn các ngành và trường khối M11: