Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Tư Vấn Hướng nghiệp Tìm hiểu về ngành STEM và tương lai nghề nghiệp tại Việt Nam

STEM hiện tại vẫn chưa là khái niệm phổ biến và thu hút với học sinh Việt Nam. Tuy nhiên, STEM là một ngành khá hot và đang có nhu cầu cao tại Mỹ và nhiều quốc gia phát triển khác. Tương lai không xa,  chắc chắn STEM sẽ được quan tâm nhiều hơn ở Việt Nam, xuất hiện nhiều hơn trong tư vấn nghề nghiệp.

Ngành nghề STEM là gì?

STEM đang được nhắc tới nhiều và cũng đang được nhiều thầy cô định hướng nghề nghiệp cho học sinh theo các ngành trong đó. Vậy, STEM là gì?

STEM là viết tắt của Science, techonology, engineering, mathematics and computer science.

– Khoa học (Science): bao gồm những lĩnh vực cốt lõi mà khoa học yêu cầu như Vật lý, Hóa học, Sinh học, và các lĩnh vực liên quan áp dụng những nguyên lý đó như Môi trường, Thực phẩm hoặc Nguyên vật liệu…

– Công nghệ (Techonology): Bao gồm những chương trình tập trung nghiên cứu về khoa học ứng dụng và nguyên lý công nghệ đối với sự phát triển của quá trình, công nghệ mới cho ngành sản xuất sản phẩm mới, ưu việt hơn.

– Kỹ thuật (Engineering): Các ngành nghề ứng dụng các nguyên lý toán học và khoa học vào việc giải quyết các vấn đề thực tế, và những kỹ năng kỹ thuật để phát triển các dự án liên quan.

– Toán học và Khoa học máy tính (Mathematics and Computer Science): bao gồm toán nguyên lý, toán ứng dụng và thống kê, cũng như những lĩnh vực con của những nguyên lý khác nhau với một trình độ cao, sự phát triển của kỹ thuật máy tính, hoặc cả hai.

STEM không những là ngành nghề đang có nhu cầu cao, mức lương trung bình của STEM còn cao hơn hẳn so mới bình quân thu nhập các ngành nghề khác, là lĩnh vực được đưa ra nhằm định hướng nghề nghiệp trong tương lai.

(Nguồn: Yan news)

Tương lai rộng mở với STEM

Số liệu của Kelly Services cho thấy bình quân thu nhập các ngành nghề tại Mỹ là 43.400 Đô la Mỹ /năm, trong khi con số này của các ngành thuộc STEM là 77.800 Đô la Mỹ, bằng 145% so với bình quân thu nhập.

Mức lương trung bình của một số nghề thuộc lĩnh vực STEM (Nguồn:CanadianBusiness.com):

– Industrial Technician (Kỹ sư Công nghiệp): $72,800/năm

– Specialized Engineer (Kỹ sư Chuyên môn): $79,996/năm

– Software Engineer (Lập trình viên) $85,342/năm

– Statistician & Actuary (Chuyên gia Toán thống kê): $89,606/năm

Hãy lập kế hoạch học tập rõ ràng ngay hôm nay để có nhiều cơ hội với STEM. Với nền tảng về Toán học cũng như các ngành khoa học khác tốt hơn so với các học sinh cùng trang lứa tại các quốc gia trên thế giới, nếu như các bạn trẻ Việt Nam có định hướng nghề nghiệp và tiếp cận sớm với các ngành học này. Học sinh Việt Nam chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội trở thành những người dẫn đầu trong khối ngành STEM, và xa hơn là trở thành công dân quốc tế.