Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Quy chế thi tốt nghiệp THPT 2020: Trường ĐH không tham gia coi, chấm thi (dự thảo)

Chiều ngày 20/5/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo Thông tư ban hành Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Theo đó, các trường đại học sẽ không tham gia khâu coi và chấm thi.

Nếu như những năm trước, các trường đại học vẫn tham gia khâu coi và chấm thi, thì trong năm 2020, kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ do các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ trì. Cụ thể, lãnh đạo UBND tỉnh/thành phố là trưởng ban chỉ đạo thi, lãnh đạo, cán bộ tại địa phương phụ trách khâu coi và chấm thi (bao gồm các bài thi tự luận và trắc nghiệm).

Mỗi tỉnh là một hội đồng coi thi, với sự chủ trì của Sở Giáo dục và Đào tạo, mỗi hội đồng coi thi có các điểm để tổ chức khâu coi thi, chấm thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Hội đồng thi gồm: Lãnh đạo sở Giáo dục và Đào tạo, các phòng ban trực thuộc sở Giáo dục và Đào tạo, hiệu trưởng, giáo viên các trường phổ thông trong tỉnh. Quyền quyết định hội đồng thi do Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo quyết định.

Về quy trình chấm thi (bao gồm bài tự luận và trắc nghiệm) sẽ được quy định chặt chẽ từ khâu giám sát và camera giám sát 24/24 tại các khu vực bảo quản đề thi, bài thi, chấm thi. Điểm khác biệt lớn nhất là các cán bộ giảng viên tại các trường đại học sẽ không tham gia khâu coi, chấm thi như năm 2019.

Nhằm giữ tính khách quan trong việc coi và chấm thi, dự thảo quy định các thành viên trong ban thư ký, làm phách của hội đồng không được tham gia chấm bài thi tự luận mà do giáo viên trực tiếp giảng dạy môn học đúng với bài thi tự luận phụ trách.

Không chỉ vậy, dự thảo quy định, rút ngẫu nhiên 5% bài thi để chấm kiểm tra. Trong trường hợp cần thiết, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có quyết định thành lập hội đồng chấm thẩm định toàn bộ hoặc một số bài thi, và kiểm tra kết quả chấm phúc khảo tại một số hội đồng thi (thành phần chấm thẩm định gồm các lãnh đạo đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, giáo viên, giảng viên có chuyên môn).

(Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo)