Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Nhận định và phân tích đề tham khảo thi tốt nghiệp THPT 2020 tổ hợp KHXH

NHẬN ĐỊNH VỀ ĐỀ THI THAM KHẢO  BÀI THI KHOA HỌC XÃ HỘI
KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT 2020
Tổ Xã hội – Hệ thống giáo dục HOCMAI
 1. Về vấn đề phân bổ nội dung kiến thức

Mỗi môn thi thành phần Địa lí; Lịch sử và Giáo dục công dân vẫn bao gồm 40 câu hỏi với thời gian làm bài 50 phút và tuân thủ đúng cấu trúc nội dung như Bộ Giáo dục và đào tạo đã công bố. Trong đó, cấu trúc đề thi có tới 90% thuộc chương trình lớp 12, môn Địa lí kiến thức thuộc hoàn toàn kiến thức lớp 12.

 1. Về độ khó của các bài thi thành phần

Mức độ câu hỏi nhận biết thông hiểu chiếm 85% đảm bảo mục tiêu xét tốt nghiệp, các câu hỏi chủ yếu trong SGK, nội dung rõ ràng không lắt léo. 15% câu hỏi vận dụng và vận dụng cao, đảm bảo mục tiêu tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng.

Môn Lịch sử: 

 • Phần kiến thức dưới 7 điểm: 60% câu hỏi nhận biết, 25% câu hỏi thông hiểu, đáp ứng mục tiêu để xét tốt nghiệp. Tỉ lệ này ở đề tham khảo lần 1 tương ứng là 50% và 25%. Câu hỏi phủ hết các chuyên đề, tập trung vào ba chuyên đề lịch sử Việt Nam: Việt Nam giai đoạn 1919 – 1930, 1930 – 1945 và 1945 – 1954
 • Phần kiến thức trên 7 điểm: thuộc các chuyên đề Sự hình thành trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945 – 1949), Quan hệ quốc tế, Việt Nam giai đoạn 1919 – 1930, 1930 – 1945 và 1945 – 1954. Câu hỏi thuộc chuyên đề Sự hình thành trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945 – 1949) là câu so sánh, yêu cầu HS nắm được kiến thức về trật tự Vécxai -Oasinhtơn để trả lời câu hỏi. Những câu hỏi khác ra vào dạng nhận xét, đánh giá.
 • Câu hỏi khó và cực khó: Câu 34, 36, 37, 38, 39, 40 thuộc các dạng bài so sánh xâu chuỗi kiến thức lớp 11 và 12, dạng bài nhận xét, đánh giá.

Môn Địa lí:  

 • Phần kiến thức dưới 7 điểm: 85% câu hỏi nhận biết và thông hiểu, đáp ứng mục tiêu xét tốt nghiệp. Tỉ lệ này ở đề tham khảo lần 1 là 75%. Câu hỏi phủ hết các chuyên đề lớp 12. Tuy tỉ lệ nhận biết và thông hiểu cao hơn đề lần 1 nhưng độ khó chung lại cao hơn.
 • Phần kiến thức trên 7 điểm: Các chuyên đề có câu hỏi khó và cực khó là Địa lí tự nhiên, địa lí dân cư và thực hành kĩ năng địa lí. Phần kiến thức trên 7 đòi hỏi học sinh phải suy luận nhiều và áp dụng công thức tính toán, ngoài ra phải hiểu bản chất địa lí và “tỉnh táo” trong việc chọn các đáp án có những từ dễ gây nhầm lẫn.
 • Câu hỏi khó và cực khó: Câu 73, 75, 76, 78, 79, 80.

Môn Giáo dục công dân:  

 • Phần kiến thức dưới 7 điểm: 75% câu hỏi nhận biết và thông hiểu, tỉ lệ này giống đề lần 1, vẫn đáp ứng mục tiêu xét tốt nghiệp. Ngoại trừ hai chuyên đề: Pháp luật và đời sống; Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo, những chuyên đề còn lại đề xuất hiện trong đề thi. Tuy tỉ lệ phần kiến thức dưới 7 điểm giống đề tham khảo lần 1 nhưng độ khó cao hơn, cách ra đề hay, nhiễu sát, đòi hỏi HS phải nắm chắc kiến thức mới chọn đúng được đáp án.
 • Phần kiến thức trên 7 điểm: Các chuyên đề có câu hỏi khó và cực khó là : Thực hiện pháp luật,  Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội ; Công dân với các quyền tự do cơ bản. Phần kiến thức trên 7 điểm vẫn là những câu hỏi tình huống với lượng thông tin lớn đòi hỏi HS phải phân tích từng dữ kiện để chọn được đáp án đúng. Ngoài ra, những câu hỏi khó và cực khó có sự liên hệ kiến thức nhiều quyền.
 • Các câu hỏi khó và cực khó: từ câu 111 đến câu 120. 

Đề thi có đưa vào vấn đề thời sự nổi cộm hiện nay đó là tình hình dịch Covid-19, thể hiện ở các câu: 94, 96, 116, 117.