Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Nhận định và phân tích đề tham khảo thi tốt nghiệp THPT 2020 tổ hợp KHTN

NHẬN ĐỊNH VỀ ĐỀ THI THAM KHẢO  BÀI THI KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT 2020
Tổ Xã hội – Hệ thống giáo dục HOCMAI

Về cấu trúc và độ khó, đề thi minh họa 2020 lần 2 đảm bảo đúng tinh thần tinh giản trong công văn ngày 31/3/2020, phục vụ mục tiêu xét tốt nghiệp THPT và có độ phân hóa vừa đủ để các trường đại học, cao đẳng lấy căn cứ để có thể tuyển sinh.

 1. Về vấn đề phân bổ nội dung kiến thức

Mỗi môn thi thành phần Vật lí, Hóa học và Sinh học vẫn bao gồm 40 câu hỏi với thời gian làm bài 50 phút/môn và tuân thủ đúng cấu trúc nội dung như Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố. 

Trong đó, cấu trúc đề thi phần lớn thuộc chương trình lớp 12 (80%-90%), đề thi không xuất hiện những câu hỏi thuộc phần tinh giản. Cụ thể cấu trúc của từng môn thành phần như sau:

 1. Về độ khó của các bài thi thành phần

70% số câu hỏi ở mức độ Nhận biết và Thông hiểu, 30% số câu hỏi còn lại ở mức độ Vận dụng và Vận dụng cao. Nhận định cụ về những câu hỏi vận dụng và vận dụng cao của từng môn như sau:

Môn Vật lí: 

 • Phần kiến thức dưới 7 điểm: 70% câu hỏi thuộc mức độ nhận biết – thông hiểu (chiếm 28 câu), kiến thức chủ yếu thuộc chương trình Vật lí 12, phủ đều cả 7 chương và 3 chương Điện tích – Điện trường; Dòng điện không đổi, Cảm ứng điện từ của Vật lí 11. So với đề tham khảo lần 1, vùng câu hỏi này không có khác biệt về độ khó. Tuy nhiên, điều đặc biệt dễ thấy là xuất hiện 2 câu hỏi lí thuyết thuộc chương trình Vật lí 11 nằm ở cấp độ nhận biết. So với các đề thi THPT QG trước đây và đề tham khảo 2020 lần 1 thì vùng câu hỏi thuộc chương trình Vật lí 11 có độ khó giảm hẳn.
 • Phần kiến thức trên 7 điểm: 20% câu hỏi thuộc mức độ Vận dụng chủ yếu thuộc các chương Dao động cơ, Sóng cơ, Điện xoay chiều, Sóng ánh sáng, Lượng tử ánh sáng của Vật lí 12 và 2 chương Mắt và các dụng cụ quang của Vật lí 11. 10% câu hỏi Vận dụng cao vẫn rơi vào các chương Dao động cơ, Sóng cơ và Điện xoay chiều, thuộc chương trình học kì I của Vật lí 12 như các năm trước đó.
 • Các câu vận dụng cao nhiều nhất: vẫn thuộc chương Điện xoay chiều (2 câu), nằm trong phần kiến thức về mạch điện xoay chiều R, L, C có các thông số thay đổi, bài toán về truyền tải điện năng đi xa. Câu vận dụng cao thuộc chương Sóng cơ là một câu hỏi khá quen thuộc về xác định số cực đại cực tiểu trong giao thoa sóng. Câu hỏi vận dụng cao thuộc chương Dao động cơ là một câu về con lắc lò xo. Tuy nhiên để nói về độ khó thì thực sự chỉ có một câu thuộc chuyên đề Điện xoay chiều.

Môn Hóa học:  

 • Phần kiến thức dưới 7 điểm: 75% câu hỏi (chiếm 30/40 câu) thuộc mức độ nhận biết – thông hiểu. Trong đó có 4 câu thuộc chương trình hóa học lớp 11. Còn lại là các câu phủ hết chương trình hóa học lớp 12 và liên quan giữa lớp 11 với lớp 12. Điểm đặc biệt ở phần kiến thức này so với đề tham khảo lần 1 là chứa câu hỏi có nội dung liên quan giữa lớp 11 với lớp 12. Phần kiến thức này khá đơn giản, đáp ứng được mục tiêu xét công nhận tốt nghiệp THPT.
 • Phần kiến thức trên 7 điểm: 15% câu hỏi (chiếm 6/40 câu) thuộc mức độ vận dụng thuộc các chuyên đề este-litpit, tổng hợp kiến thức hóa học vô cơ, tổng hợp kiến thức hóa học hữu cơ, 1 câu liên quan đến kiến thức hóa học 11 với hóa học 12. 10% câu hỏi (chiêm 4/40 câu) thuộc mức độ vận dụng cao thuộc các chuyên đề este-lipit, amin-amino axit-peptit. Tương tự như đề tham khảo lần 1, các câu hỏi vận dụng cao đều thuộc kiến thức học kì I của lớp 12.
 • Trong đề có 4 câu hỏi cực khó, các câu hỏi này không có điểm khác biệt đặc biệt so với đề tham khảo lần 1 đều thuộc kiến thức học kì I của lớp 12 (đặc biệt là phần este-lipit, amin-amino axit-peptit) và chứa câu hỏi thuộc phần thực hành thí nghiệm.

Môn Sinh học: 

  • Phần kiến thức dưới 7 điểm nằm ở các chuyên đề: Chuyển hóa vật chất năng lượng ở thực vật và động vật; tiến hóa, sinh thái, ứng dụng di truyền, cơ chế di truyền và biến dị, quy luật di truyền. Số câu phần sinh thái giảm 2 câu, số câu lớp 11 tăng 2 câu.
  • Phần kiến thức trên 7 điểm thuộc chuyên đề Cơ chế di truyền và biến dị; quy luật di truyền, di truyền người, ứng dụng di truyền.
  • Câu khó và cực khó là các câu từ 111-120; trong đó có câu tính toán ATGX mà các năm trước hiếm khi ra (câu 111); và câu liên quan đến giảm phân lớp 10 (câu 114).