Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Nhận định và phân tích đề tham khảo môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2020

NHẬN ĐỊNH VỀ ĐỀ THI THAM KHẢO
KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 2020
MÔN TOÁN
TỔ TOÁN – HỆ THỐNG GIÁO DỤC HOCMAI

Đề tham khảo thi tốt nghiệp THPT môn Toán vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố phù hợp với mục đích chính là để xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Về nội dung kiến thức: Đề thi vẫn bao gồm 50 câu hỏi với thời gian làm bài 90 phút và tuân thủ đúng cấu trúc nội dung như Bộ GD&ĐT đã công bố, trong đó 90% câu hỏi (45 câu) thuộc chương trình của lớp 12 với 34 câu hỏi thuộc kiến thức của Học kì I, 11 câu thuộc học kì II; 10% số câu hỏi (5 câu) thuộc chương trình lớp 11 (câu 1, 2, 26, 39, 40).

Về độ khó của đề thi: Có khoảng 70% câu hỏi ở mức độ nhận biết, thông hiểu và phần còn lại là các câu hỏi vận dụng (20%) và vận dụng cao (10%). So với đề thi tham khảo Bộ GD&ĐT công bố ngày 3/4/2020 thì đề có độ phân hóa tốt hơn ở 5 câu hỏi cuối (khoảng điểm 9,10) đều thuộc kiến thức của các chuyên đề Hàm số – Mũ loga – Hình học không gian (bài toán thể tích).

Ma trận đề tham khảo môn Toán

Phần câu hỏi trên 7 điểm thuộc lớp 11 và học kì 1 lớp 12 . Học kì 2 lớp lớp 12 chỉ có 2 câu thuộc chuyên đề tích phân (đây là phần giao thoa giữa học kì 1 và 2 lớp 12).

Mặc dù Bộ GD&ĐT đã có phương án giảm tải, tinh giản về mặt kiến thức song đề thi sẽ vẫn có nhiều những câu đòi hỏi học sinh phải học thật sự nghiêm túc mới có thể xử lý tốt và không bị mất điểm. Do đó các bạn học sinh cũng không được chủ quan trong quá trình ôn tập cho kì thi sắp tới.