Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Nhận định & Phân tích đề thi tham khảo THPT quốc gia tổ hợp KHXH

NHẬN ĐỊNH VỀ ĐỀ THI THAM KHẢO BÀI THI KHOA HỌC XÃ HỘI
KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUÔC GIA 2020
Tổ Xã hội – Hệ thống giáo dục HOCMAI

Về vấn đề phân bổ nội dung kiến thức

Bài thi Khoa học xã hội: Mỗi môn thi thành phần Địa lí; Lịch sử và Giáo dục công dân vẫn bao gồm 40 câu hỏi với thời gian làm bài 60 phút và tuân thủ đúng cấu trúc nội dung như Bộ Giáo dục và đào tạo đã công bố. Trong đó, 90% câu hỏi vẫn thuộc chương trình lớp 12, 10% câu hỏi thuôc lớp 11.
Phần lớn câu hỏi lớp 12 thuộc chương trình Học kì I. Đề thi không xuất hiện những
câu hỏi thuộc phần tinh giản. Có thể quan sát bảng sau:

Nhận định đề tham khảo tổ hợp KHXH

Về độ khó của các bài thi thành phần:

70% số câu hỏi ở mức độ Nhận biết và Thông hiểu, 30% số câu hỏi còn lại ở mức độ Vận dụng và Vận dụng cao. Các câu ở mức độ Nhận biết chủ yếu thuộc chương trình lớp 12, một số ít rơi vào lớp 11. Nhận định cụ về những câu hỏi vận dụng và vận dụng cao của từng môn như sau:

Môn Lịch sử:

Có khoảng 20% tổng số câu hỏi ở mức độ vận dụng và vận dụng cao.

Một số câu hỏi khó như : Câu 31, câu 34, câu 39. Đây là những câu hỏi so sánh hoặc phân tích, học sinh phải hiểu bản chất của sự kiện và có cái nhìn khái quát các sự kiện mới có thể trả lời được. Các câu hỏi đều tập trung vào đặc trưng của các sự kiện lịch sử, không đi sâu vào chi tiết. Nội dung các câu hỏi cũng là những vấn đề rất quen thuộc với học sinh, đã xuất hiện nhiều trong các đề thi trước đó.

Môn Địa lí:

Tỉ lệ câu hỏi thực hành cao, chiếm 40% là cơ hội lấy điểm cho học sinh. Hơn 50% số câu hỏi dưới ở mức độ Nhận biết và Thông hiểu thuộc phần sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam để trả lời. Những nội dung còn lại đều là những quy luật cơ bản của địa lí.

Một số câu hỏi khó như câu 68, 71, 74. Trong đó câu 68 là câu thực hành kĩ năng Địa lí, học sinh phải nắm được công thức tính tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số, sau đó phải so sánh giữa các quốc gia. Những câu còn lại đòi hỏi học sinh phải có kiến thức thực tế kết hợp với những kiến thức đã học để trả lời

Môn Giáo dục công dân:

Đề bài vẫn đảm bảo tính thời sự khi đưa những vấn đề trong cuộc sống vào các câu hỏi tình huống: câu 106, câu 111. Tỉ lệ câu hỏi thực hành giảm so với đề thi THPT QG 2019, chỉ còn 25% (đề 2019 là 37,5%).

Các câu hỏi ở mức Nhận biết và thông hiểu đều tập trung vào nội dung của các quyền của công dân, hoặc các khái niệm cơ bản của quá trình lao động sản xuất.

Các câu hỏi ở mức Vận dụng và vận dụng cao là những câu hỏi yêu cầu giải quyết tình huống thuộc các chuyên đề : Thực hiện pháp luật, Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội, Công dân với các quyền tự do cơ bản.

Một số câu hỏi khó như: câu 115, 117 là những câu hỏi vừa chứa yếu tố phủ định, hoặc kết hợp nhiều yêu cầu, độ nhiễu cao, học sinh cần phân tích kĩ để tìm ra đáp án đúng.