Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Nhận định & Phân tích đề thi tham khảo THPT quốc gia tổ hợp KHTN

NHẬN ĐỊNH VỀ ĐỀ THI THAM KHẢO BÀI THI KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUÔC GIA 2020
Tổ Tự nhiên – Hệ thống giáo dục HOCMAI

Về vấn đề phân bổ nội dung kiến thức Bài thi Khoa học tự nhiên:

Mỗi môn thi thành phần Vật lí, Hóa học và Sinh học vẫn bao gồm 40 câu hỏi với thời gian làm bài 60 phút và tuân thủ đúng cấu trúc nội dung như Bộ Giáo dục và đào tạo đã công bố. Trong đó, 90% câu hỏi vẫn thuộc chương trình lớp 12, 10% câu hỏi thuôc lớp 11. Riêng môn Hóa học, do đặc thù môn học nên 85% câu hỏi thuộc lớp 12 và 15% câu hỏi thuộc lớp 11. Phần lớn câu hỏi lớp 12 thuộc chương trình Học kì I. Có thể quan sát bảng sau:

Nhận định đề thi THPT quốc gia tổ hợp KHTN

Về độ khó của các bài thi thành phần:

70% số câu hỏi ở mức độ Nhận biết và Thông hiểu, 30% số câu hỏi còn lại ở mức độ Vận dụng và Vận dụng cao. Các câu ở mức độ Nhận biết chủ yếu thuộc chương trình lớp 12, một số ít rơi vào lớp 11. Nhận định cụ về những câu hỏi vận dụng và vận dụng cao của từng môn như sau:

Môn Vật lí:

Có khoảng 10 % câu hỏi Vận dụng cao vẫn rơi vào các chương Dao động cơ, Sóng cơ và Điện xoay chiều, thuộc chương trình Vật lí 12 như các năm trước đó. Các câu vận dụng cao nhiều nhất vẫn thuộc chương Điện xoay chiều (2 câu), nằm trong phần kiến thức về mạch điện xoay chiều R,L, C có các thông số thay đổi, đồ thị điện. Câu vận dụng cao thuộc chương Sóng cơ cũng là một bài toán không mới về khoảng cách trong giao thoa sóng. Câu hỏi vận dụng cao thuộc chương Dao động cơ là một câu hỏi khá quen thuộc về dao động của con lắc đơn trong điện trường.

Môn Hóa học:

12,5% câu hỏi (5 câu) ở mức độ vận dụng cao. Trong 5 câu này không có câu thuộc kiến thức lớp 11, các câu nằm ở các chương của học kì I lớp 12 (este- lipit, amin-amino axit-protein, đại cương kim loại). Các câu hỏi khó và cực khó là các câu: 76, 77, 78, 79, 80. Ngoài ra trong 5 câu mức độ vận dụng cao có đến 3 câu thuộc chương este – lipit là chương thuộc chương trình học kì I lớp 12. Điểm nổi bật là tương tự như đề thi THPTQG năm 2019 và khác với đề thi các năm trước, đề thi có 1 câu liên quan đến thực hành thí nghiệm ở mức độ vận dụng cao đòi hỏi học sinh phải hiểu bản chất thí nghiệm, các thao tác thực hành thí nghiệm cũng như có khả năng suy luận mới làm được câu hỏi này.

Môn Sinh học:

30% thuộc mức độ vận dụng, vận dụng cao, thuộc chuyên đề Cơ chế di truyền và biến dị, quy luật di truyền, di truyền quần thể và di truyền người. Câu hỏi khó và cực khó là các câu 117, 118, 119, 120 do đề có nhiều dữ liệu gây rối, học sinh cần tỉnh táo mới có thể hoàn thành.