Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Nhận định đề môn Văn thi tốt nghiệp THPT 2020

Nhận định từ cô Trịnh Thu Tuyết – Giáo viên môn Văn tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI.

Đề thi chính thức môn Ngữ văn kì thi TNTHPT bám sát cấu trúc của đề thi tham khảo lần 2 do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố.

Phần Đọc hiểu (3 điểm) gồm 4 câu hỏi nhỏ. Trong đó, 3 câu đầu dừng ở mức độ Nhận biết, cụ thể: Câu 1 yêu cầu nhận biêt về một đặc điểm hình thức của ngữ liệu đọc hiểu. Câu 2 yêu cầu nhận biết về các chi tiết nội dung trong ngữ liệu đọc hiểu; câu 3 vẫn yêu cầu nhận biết nhưng mức độ cao hơn khi cần có sự so sánh khái quát các chi tiết nội dung trong văn bản đọc hiểu. Duy nhất câu 4 là ở mức độ vận dụng cao yêu cầu học sinh phải vận dụng những hiểu biết về cuộc sống xã hội cùng những trải nghiệm cá nhân để thể hiện quan điểm độc lập của mình trước một nhận định rút ra từ ngữ liệu đã cho. Với 3 câu hỏi nhận biết, học sinh hoàn toàn có thể đạt được điểm tối đa. Và như vậy, phần đọc hiểu sẽ không làm khó và không làm mất thời gian của thí sinh. Tính phân loại sẽ tập trung ở câu 4 với mức độ vận dụng cao.

Phần 2 – Làm văn (7,0 điểm): Vẫn giữ cấu trúc 2 câu: đoạn văn nghị luận xã hội (2,0 điểm) và bài nghị luận văn học (5,0 điểm). Cụ thể, câu nghị luận xã hội vẫn yêu cầu học sinh nghị luận về 1 khía cạnh của vấn đề rút ra từ phần Đọc hiểu đó là “sự cần thiết phải trân trọng cuộc sống mỗi ngày” – “sự cần thiết” được hiểu là ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của ý thức “trân trọng cuộc sống mỗi ngày”. Có thể thấy, câu viết đoạn văn nghị luận xã hội đảm bảo đúng form cấu trúc, dung lượng mà học sinh ôn luyện, phù hợp với thời lượng và quỹ điểm; khía cạnh của vấn đề nghị luận cũng hướng tới một trong những điều quan trọng của cuộc sống mỗi cá nhân.
Tuy nhiên, đây là một vấn đề ít nhiều còn trừu tượng với những học trò 18 tuổi – chưa đủ trải nghiệm để có thể thấu hiểu ý nghĩa của mỗi giây phút được sống trong cuộc đời, vì thế rất có thể sẽ có những bài làm chung chung, lí thuyết và thiếu tính thiết thực bởi sự trải nghiệm còn khá mỏng của bản thân mỗi học trò.
Cũng cần thấy nội dung nghị luận của câu NLXH đề cập tới “sự cần thiết phải trân trọng cuộc sống mỗi ngày” có liên hệ gần gũi với nội dung câu số 4 phần Đọc hiểu, điều này có thể đưa tới hiện tượng trùng lặp khi học sinh làm bài.

Câu 2 (5,0 điểm): Bài nghị luận văn học đề cập đến một tư tưởng quan trọng bao trùm không chỉ trong đoạn trích Đất nước mà còn là tư tưởng chi phối toàn bộ giai đoạn văn học 1945-1975, tư tưởng “Đất Nước của Nhân Dân”.
Và đây cũng là nội dung chính mà học sinh không thể bỏ qua khi tiếp cận những giá trị nghệ thuật và nội dung của đoạn thơ.
Tuy nhiên, ngữ liệu nghị luận theo yêu cầu của đề bài là 27 câu trong phần 3 của đoạn trích “Đất nước”, đó là một ngữ liệu quá dài, quá bề bộn trong quỹ thời gian cho phép của toàn bộ đề bài 120 phút.

Nhìn chung, đề thi Ngữ văn trong kì thi TNTHPT 2020 đảm bảo đúng các yêu cầu về nội dung, hình thức của một đề thi tốt nghiệp; đề bài không khó nhưng quá dài, đặc biệt là câu nghị luận văn học – câu hỏi chiếm quỹ điểm cao nhất trong bài. Điều đó, có thể sẽ chi phối tâm lý của học sinh khi làm bài. Câu nghị luận xã hội chưa thực sự tác động thấm thía tới tình cảm, nhận thức của học trò khi yêu cầu luận về một vấn đề thuộc thái độ sống của mỗi cá nhân, một vấn đề mang ý nghĩa triết học của muôn đời hơn là tính thiết thực của thời điểm cùng những vấn đề bức thiết của cuộc sống xã hội!