Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Học sinh sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình THPT khi nào?

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư Quy định mẫu Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông. Theo đó, nếu học sinh thi tốt nghiệp THPT không đạt sẽ được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình.

 

Từ ngày 13/08/2020 thông tư sẽ có hiệu lực và thay thế Quyết định số 39/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22-7-2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành mẫu giấy chứng nhận hoàn thành chương trình lớp 10, lớp 11, lớp 12 ở cấp THPT.

Từ ngày 1/7/2020, học sinh đã học hết chương trình THPT đủ điều kiện dự thi theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhưng chưa thi tốt nghiệp hoặc đã thi nhưng không đạt yêu cầu được công nhận tốt nghiệp THPT sẽ được hiệu trưởng nhà trường cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông – Theo Điều 34, Luật Giáo dục.

Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông được sử dụng để đăng ký dự thi lấy bằng tốt nghiệp THPT khi người học có nhu cầu hoặc để theo học giáo dục nghề nghiệp và sử dụng trong trường hợp cụ thể theo quy định của pháp luật.

Trường áp dụng:

– Trường THPT trên cả nước;

– Trung tâm Giáo dục thường xuyên;

– Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên;

– Các cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học phổ thông hoặc chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT;

– Tổ chức, cá nhân có liên quan.

Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông có kích thược 19 cm x 13,5 cm. Mặt trước nền màu nâu có hình Quốc huy, các chữ in màu vàng. Mặt sau nền trắng, hoa văn viền màu vàng, chữ màu đen, hình trống đồng in chìm chính giữa.

Dưới đây là mẫu Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông: