Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Khoa Ngoại Ngữ – Đại Học Thái Nguyên năm 2019

Khoa Ngoại Ngữ – Đại Học Thái Nguyên là trường có sứ mệnh cung cấp nguồn nhân lực ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu cấp bách của xã hội trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay, nhằm phục vụ đắc lực cho chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đặc biệt là khu vực trung du, miền núi phía bắc. Khoa còn có sứ mệnh quảng bá ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam ra thế giới thông qua hoạt động nghiên cứu ngôn ngữ và văn hóa nước ngoài.

Tên tiếng Anh: Faculty of Foreign Languages ​​- TNU

Thành lập: 31/12/2007

Trụ sở chính: Z115 Đường, Quyết Thắng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Dưới đây là thông tin chi tiết về ngành đào tạođiểm chuẩn của trường Khoa Ngoại Ngữ – Đại Học Thái Nguyên:
STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Sư phạm Tiếng Trung Quốc 7140234 A01, D01, D04, D66 20.5 Thang điểm 30
2 Sư phạm Tiếng Trung Quốc 7140234 A01, D01, D04, D66 23
3 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 A01, D01, D04, D66 19
4 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 A01, D01, D04, D66 20.5 Thang điểm 30
5 Sư phạm Tiếng Anh 7140231 A01, D01, D15, D66 18.5 Thang điểm 30
6 Sư phạm Tiếng Anh 7140231 A01, D01, D15, D66 24
7 Ngôn ngữ Pháp 7220203 A01, D01, D03, D66 18
8 Ngôn ngữ Pháp 7220203 A01, D01, D03, D66 13 Thang điểm 30
9 Ngôn ngữ Nga 7220202 A01, D01, D02, D66 18
10 Ngôn ngữ Anh 7220201 A01, D01, D15, D66 19
11 Ngôn ngữ Nga 7220202 A01, D01, D02, D66 13 Thang điểm 30
12 Ngôn ngữ Anh 7220201 A01, D01, D15, D66 18.5 Thang điểm 30