Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Xây Dựng Miền Tây năm 2019

Đại Học Xây Dựng Miền Tây đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các nhóm ngành khoa học kỹ thuật ở trình độ đại học và sau đại học, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho các công ty, sản xuất. Trường là cơ sở nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, góp phần vào sự phát triển kinh tế và xã hội của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long cũng như trên cả nước.

Tên tiếng Anh: Mien Tay Construction University

Thành lập: 14/02/1976

Trụ sở chính: 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long.

Dưới đây là thông tin chi tiết về ngành đào tạođiểm chuẩn của trường Đại Học Xây Dựng Miền Tây:
STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Kỹ thuật xây dựng 7580205 A00, B00, A01, D01 18 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
2 Kỹ thuật xây dựng 7580205 A00, B00, A01, D01 13 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
3 Quản lý Đô thị và Công trình 7580106 V00, V01, A00, A01 18
4 Quản lý Đô thị và Công trình 7580106 V00, V01, A00, A01 13
5 Kỹ thuật cấp thoát nước 7580213 A00, A01, B00, D01 13
6 Kỹ thuật cấp thoát nước 7580213 A00, A01, B00, D01 18
7 Kiến trúc 7580101.01 V00, V01, V02, V03 13 Kiến trúc Công trình
8 Kỹ thuật môi trường 7520320 A00, A01, B00, D01 18
9 Kiến trúc 7580101.02 V00, V01, V02, V03 18 Kiến trúc Nội thất
10 Kiến trúc 7580101.01 V00, V01, V02, V03 18 Kiến trúc Công trình
11 Kiến trúc 7580101.02 V00, V01, V02, V03 13 Kiến trúc Nội thất
12 Kỹ thuật môi trường 7520320 A00, A01, B00, D01 13
13 Kiến trúc 7580101.03 V00, V01, V02, V03 18 Kiến trúc Đồ họa
14 Kiến trúc 7580101.03 V00, V01, V02, V03 13 Kiến trúc Đồ họa
15 Kỹ thuật xây dựng 7580201 A00, A01, B00, D01 18
16 Kỹ thuật xây dựng 7580201 A00, A01, B00, D01 13
17 Kiến trúc 7580101 V00, V01, V02, V03 18
18 Kiến trúc 7580101 V00, V01, V02, V03 13
19 Kế toán 7340301 A00, A01, D15, D14 18
20 Kế toán 7340301 A00, A01, D15, D14 13