Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Văn Hiến năm 2019

Trường Đại học Văn Hiến (Tiếng anh: Van Hien University) là cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng, với ngành nghề đào tạo đa dạng. Nhà trường luôn đổi mới chương trình đào tạo theo hướng hội nhập quốc tế, chú trọng bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá Việt Nam và linh hoạt theo yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước

Thành lập: Theo quyết định số 517/QĐ-TTg ngày 11/7/1997 của Thủ tướng Chính phủ.

Trụ sở chính: 665-667-669 Điện Biên Phủ,P.1,Q.3,Tp HCM

Dưới đây là thông tin ngành đào tạođiểm chuẩn các ngành của trường :