Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Thái Bình Dương năm 2020

Đại học Thái Bình Dương (Tiếng anh : Thai Binh Duong University) là trường truyền thụ và phát triển tri thức nhằm đào tạo người học có năng lực tự chủ trong cuộc sống và nghề nghiệp, thích ứng với môi trường kinh tế, xã hội, công nghệ toàn cầu và trở thành công dân hữu ích, hạnh phúc, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của địa phương và xã hội.

Trụ sở chính: 72 Mai Thị Dõng, Vĩnh Ngọc, Nha Trang,Khánh Hòa

Dưới đây là thông tin ngành đào tạođiểm chuẩn các ngành của trường :