Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Tây Bắc năm 2020

Trường Đại học Tây Bắc (Tiếng anh:Tay Bac University) là một trường đại học đa ngành cấp vùng Trung du và miền núi phía Bắc, là một trụ cột trong hệ thống giáo dục bậc cao của Việt Nam, có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực bậc đại học và cao học của cả vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Ngoài đào tạo, trường đồng thời là trung tâm nghiên cứu khoa học và chính sách quản lý lớn của Miền Bắc Việt Nam.

Thành lập:30/6/1960

Trụ sở chính: Tổ 2 – Phường Quyết Tâm-Tp Sơn La- Tỉnh Sơn La

Dưới đây là thông tin ngành đào tạođiểm chuẩn các ngành của trường :
STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 A00, A01, C00, D01 0
2 Quản lí tài nguyên và môi trường 7850101 A00, A01, A02, B00 0
3 Quản lí tài nguyên rừng 7620211 D08, B00, A02, B04 0
4 Giáo dục Tiểu học 51140202 A00, A01, C00, D01 0
5 Giáo dục Tiểu học 7140202 A00, A01, C00, D01 0
6 Giáo dục Chính trị 7140205 C00, D01, C19, C20 0
7 Giáo dục Thể chất 7140206 T00, T03, T04, T05 0
8 Tài chính-Ngân hàng 7340201 A00, A01, A02, D01 0
9 Sinh học ứng dụng 7420203 B00, A02, D08, B03 0
10 Bảo vệ thực vật 7620112 D08, B00, A02, B04 0
11 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, A02, D01 0
12 Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, A02, D01 0
13 Sư phạm Toán học 7140209 A00, A01, D01, A02 0
14 Sư phạm Lịch sử 7140218 C00, C19, D14, C03 0
15 Sư phạm Tiếng Anh 7140231 D01, A01, D14, D15 0
16 Giáo dục Mầm non 51140201 M00, M05, M07, M13 0
17 Giáo dục Mầm non 7140201 M00, M05, M07, M13 0
18 Sư phạm Địa lý 7140219 D10, D15, C00, C20 0
19 Sư phạm Ngữ văn 7140217 C00, D01, C19, D14 0
20 Sư phạm Sinh học 7140213 B00, A02, D08, B03 0
21 Sư phạm Hoá học 7140212 A00, B00, C02, D07 0
22 Sư phạm Vật lý 7140211 A00, A01, C01, A10 0
23 Sư phạm Tin học 7140210 A00, A01, D01, A02 0
24 Nông học 7620109 D08, B00, A02, B04 0
25 Chăn nuôi 7620105 D08, B00, A02, B04 0
26 Kế toán 7340301 A00, A01, A02, D01 0
27 Lâm sinh 7620205 D08, B00, A02, B04 0