Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại học Tài Chính Kế Toán năm 2020

Đại học Tài Chính Kế Toán cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trong nhiều lĩnh vực (kinh tế, tài chính...) ở trình độ đại học và sau đại học. Trường thực hiện việc nghiên cứu khoa học và ứng dụng trong lĩnh vực tài chính, kinh tế, góp phần vào sự phát triển của kinh tế, xã hội

Tên tiếng Anh: University ỏ finance and accounttancy

Trụ sở chính: Thị Trấn La Hà - Tư Nghĩa - Quảng Ngãi

Dưới đây là thông tin chi tiết về ngành đào tạođiểm chuẩn của trường Đại học Tài Chính Kế Toán: