Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên năm 2020

Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên đào tạo các cử nhân kỹ thuật với nhiều chuyên ngành khác nhau, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cho các doanh nghiệp, công ty.

Tên tiếng Anh:  Hung Yen University of Technology and Education

Thành lập: 21/12/1966

Trụ sở chính: Dân Tiến, Huyện Khoái Châu, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Dưới đây là thông tin chi tiết về ngành đào tạođiểm chuẩn của trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên:
STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 A00, A01, D01, D07 0
2 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 A00, A01, D01, D07 0
3 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 7510203 A00, A01, D01, D07 0
4 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 7510203 A00, A01, D01, D07 0
5 Công nghệ kỹ thuật môi trường 7510406 A00, A02, B00, D07 0
6 Công nghệ kỹ thuật môi trường 7510406 A00, A02, B00, D07 0
7 Công nghệ kỹ thuật hoá học 7510401 A00, A02, B00, D07 0
8 Công nghệ kỹ thuật hoá học 7510401 A00, A02, B00, D07 0
9 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201 A00, A01, D01, D07 0
10 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201 A00, A01, D01, D07 0
11 Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 A00, A01, D01, D07 0
12 Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 A00, A01, D01, D07 0
13 Công nghệ chế tạo máy 7510202 A00 0
14 Công nghệ chế tạo máy 7510202 A00 0
15 Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, D01, D07 0
16 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, D01, D07 0
17 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, D01, D07 0
18 Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, D01, D07 0
19 Sư phạm công nghệ 7140246 A00, A01, D01, D07 0
20 Sư phạm công nghệ 7140246 A00, A01, D01, D07 0
21 Công nghệ may 7540205 A00, A01, D01, D07 0
22 Công nghệ may 7540205 A00, A01, D01, D07 0
23 Ngôn ngữ Anh 7220201 A01, D01, D09, D10 0
24 Ngôn ngữ Anh 7220201 A01, D01, D09, D10 0
25 Kế toán 7340301 A00, A01, D01, D07 0
26 Kế toán 7340301 A00, A01, D01, D07 0
27 Kinh tế 7310101 A00, A01, D01, D07 0
28 Kinh tế 7310101 A00, A01, D01, D07 0