Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Phạm Văn Đồng năm 2019

Trường Đại học Phạm Văn Đồng (tiếng Anh: Pham Van Dong University) là một trường đại học công lập đa ngành tại Thành phố Quảng Ngãi, là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức; là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước.

Thành lập: Theo quyết định số 1168/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ký ngày 7/9/2007

Trụ sở chính: 509 Phan Đình Phùng ,Tp Quảng Ngãi

Dưới đây là thông tin ngành đào tạođiểm chuẩn các ngành của trường :
STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Kỹ thuật điện tử - viễn thông 7520207 A00, A01, D90 13
2 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201 A00, A01, D90 13 16 (học bạ)
3 Kỹ thuật cơ điện tử 7520114 A00, A01, D90 13 16 (học bạ)
4 Kinh tế 7310105 A00, A01, D01, D90 13 Kinh tế phát triển
15 (học bạ)
5 Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, D01, D90 13 16 (học bạ)
6 Sinh học ứng dụng 7420203 B00, D90 13 15 (học bạ)
7 Sư phạm Tiếng Anh 7140231 D01, D72, D96 18 24 (học bạ)
8 Giáo dục Mầm non 51140201 M00 16 18 (học bạ )
9 Sư phạm Ngữ văn 7140217 C00, D78 18
10 Sư phạm Tin học 7140210 A00, A01, D01, D90 0
11 Sư phạm Vật lý 7140211 A00, A01, D90 0
12 Ngôn ngữ Anh 7220201 D01, D72, D96 13 16 (học bạ)