Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Nội Vụ năm 2020

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc Bộ Nội vụ, được thành lập ngày 14/11/2011 trên cơ sở nâng cấp từ trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội. Trường đào tạo các ngành nghề như văn thư, lưu trữ, quản trị văn phòng, quản trị nhân lực, quản lý văn hoá, thông tin thư viện, thư ký văn phòng...

Thành lập: năm 1971 theo Quyết định số 109/BT ngày 18/12/1971 của Bộ trưởng Phủ Thủ tướng

Trụ sở chính : 36 Xuân La, Phường Xuân La,Tây Hồ , Hà Nội

Dưới đây là thông tin ngành đào tạođiểm chuẩn các ngành của trường :
STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Quản lý nhà nước 7310205 C00, C01 0
2 Quản lý nhà nước 7310205-03 C20 0
3 Quản lý nhà nước 7310205-03 C00 0
4 Quản lý nhà nước 7310205-03 D01, A10 0
5 Văn hóa Du lịch 7229040-01QN D01, C00, D15, C20 0
6 Văn hóa Du lịch 7229040-01 C20 0
7 Văn hóa Du lịch 7229040-01 C00 0
8 Văn hóa Du lịch 7229040-01 D01, D15 0
9 Quản lý nhà nước 7310205-01 A00, A01, D01 0
10 Chính sách công 7310201-01 C20 0
11 Chính sách công 7310201-01 C00 0
12 Chính sách công 7310201-01 D01, A10 0
13 Quản lý văn hoá 7229042 C20 0
14 Quản lý văn hoá 7229042 C00 0
15 Quản lý văn hoá 7229042 D01, D15 0
16 Chính trị học 7310201 C20 0
17 Chính trị học 7310201 C00 0
18 Chính trị học 7310201 D01, A10 0
19 Lưu trữ học 7320303 C20 0
20 Lưu trữ học 7320303 C00 0
21 Lưu trữ học 7320303 D01, D15 0
22 Văn hoá học 7229040 C20 0
23 Văn hoá học 7229040 C00 0
24 Văn hoá học 7229040 D01, D15 0
25 Thanh tra 7380101-01QN C00 0
26 Thanh tra 7380101-01QN A00, A01, D01 0
27 Thanh tra 7380101-01 C00 0
28 Thanh tra 7380101-01 A00, A01, D01 0
29 Luật 7380101HCM A00, A01, C00, D01 0
30 Luật 7380101 A00, A01, C00, D01 0
31 Luật 7380101HCM C00 0
32 Luật 7380101HCM A00, A01, D01 0
33 Luật 7380101 C00 0
34 Luật 7380101 A00, A01, D01 0