Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại học Kiếm Sát Hà Nội năm 2020

Đại học Kiếm Sát Hà Nội đào tạo duy nhất một ngành Luật học, trường trực thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và là trường đại học công lập trong hệ thống giáo dục quốc dân của Việt Nam.

Tên tiếng Anh: Hanoi Procuratorate University

Thành lập: 2013

Trụ sở chính: Phường Dương Nội - Quận Hà Đông - TP.Hà Nội

Dưới đây là thông tin chi tiết về ngành đào tạođiểm chuẩn của trường Đại học Kiếm Sát Hà Nội:
STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Luật 7380101 D01 0
2 Luật 7380101 A01 0
3 Luật 7380101 C00 0
4 Luật 7380101 A00 0
5 Luật 7380101 D01 0
6 Luật 7380101 A01 0
7 Luật 7380101 C00 0
8 Luật 7380101 A00 0
9 Luật 7380101 D01 0
10 Luật 7380101 C00 0
11 Luật 7380101 A01 0
12 Luật 7380101 A00 0
13 Luật 7380101 D01 0
14 Luật 7380101 C00 0
15 Luật 7380101 A01 0
16 Luật 7380101 A00 0
17 Luật 7380101 A00, A01, C00, D01 0