Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại học Kiếm Sát Hà Nội năm 2019

Đại học Kiếm Sát Hà Nội đào tạo duy nhất một ngành Luật học, trường trực thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và là trường đại học công lập trong hệ thống giáo dục quốc dân của Việt Nam.

Tên tiếng Anh: Hanoi Procuratorate University

Thành lập: 2013

Trụ sở chính: Phường Dương Nội - Quận Hà Đông - TP.Hà Nội

Dưới đây là thông tin chi tiết về ngành đào tạođiểm chuẩn của trường Đại học Kiếm Sát Hà Nội:
STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Luật 7380101 D01 23.65 Luật - Thí sinh Nữ phía Bắc
2 Luật 7380101 A01 22.1 Luật - Thí sinh Nữ phía Bắc
3 Luật 7380101 C00 28 Luật - Thí sinh Nữ phía Bắc
4 Luật 7380101 A00 22.5 Luật - Thí sinh Nữ phía Bắc
5 Luật 7380101 D01 20.85 Luật - Thí sinh Nam phía Bắc
6 Luật 7380101 A01 20.3 Luật - Thí sinh Nam phía Bắc
7 Luật 7380101 C00 26.25 Luật - Thí sinh Nam phía Bắc
Môn ngữ văn đạt từ 6.5 điểm trở lên
8 Luật 7380101 A00 21.75 Luật - Thí sinh Nam phía Bắc
9 Luật 7380101 D01 21.2 Luật - Thí sinh Nữ phía Nam
10 Luật 7380101 C00 25.25 Luật - Thí sinh Nữ phía Nam
Môn ngữ văn đạt từ 7.5 điểm trở lên
11 Luật 7380101 A01 20.25 Luật - Thí sinh Nữ phía Nam
12 Luật 7380101 A00 21.25 Luật - Thí sinh Nữ phía Nam
13 Luật 7380101 D01 15.6 Luật - Thí sinh Nam phía Nam
14 Luật 7380101 C00 24 Luật - Thí sinh Nam phía Nam
15 Luật 7380101 A01 16.75 Luật - Thí sinh Nam phía Nam
16 Luật 7380101 A00 20.2 Luật - Thí sinh Nam phía Nam
17 Luật 7380101 A00, A01, C00, D01 0