Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Hoa Lư năm 2020

Trường Đại học Hoa Lư (Tiếng anh : HOALU University) là cơ sở đào tạo đại học và nghiên cứu khoa học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Trường trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình và chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây là một trường đại học vùng, tuyển sinh trong cả nước trừ khối sư phạm chỉ giới hạn ở khu vực nam Bắc Bộ.

Trụ sở chính : Đường Xuân Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

Dưới đây là thông tin ngành đào tạođiểm chuẩn các ngành của trường :