Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp Việt Trì năm 2020

Đại Học Công Nghiệp Việt Trì đào tạo trong các nhóm ngành kinh tế, công nghiệp và kỹ thuật công nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho các công ty trong nước cũng như quốc tế. Đây là trường đại học có thương hiệu lâu đời, trực thuộc Bộ Công thương Việt Nam.

Tên tiếng Anh: VNU University of Social Sciences and Humanities (VNU-USSH)

Thành lập: 1956

Trụ sở chính: P. Tiên Cát, TP. Việt Trì, Phú Thọ, Việt Nam.

Dưới đây là thông tin chi tiết về ngành đào tạođiểm chuẩn của trường Đại Học Công Nghiệp Việt Trì:
STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7510303 A00, A01, B00, D01 0
2 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7510303 A00, A01, B00, D01 0
3 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 A00, A01, B00, D01 0
4 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 A00, A01, B00, D01 0
5 Công nghệ kỹ thuật môi trường 7510406 A00, A01, B00, D01 0
6 Công nghệ kỹ thuật môi trường 7510406 A00, A01, B00, D01 0
7 Công nghệ kỹ thuật hoá học 7510401 A00, A01, B00, D01 0
8 Công nghệ kỹ thuật hoá học 7510401 A00, A01, B00, D01 0
9 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201 A00, A01, B00, D01 0
10 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201 A00, A01, B00, D01 0
11 Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 A00, A01, B00, D01 0
12 Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 A00, A01, B00, D01 0
13 Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, B00, D01 0
14 Công nghệ sinh học 7420201 A00, A01, B00, D01 0
15 Công nghệ sinh học 7420201 A00, A01, B00, D01 0
16 Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, B00, D01 0
17 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, B00, D01 0
18 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, B00, D01 0
19 Ngôn ngữ Anh 7220201 A01, D01, D07, D14 0
20 Ngôn ngữ Anh 7220201 A01, D01, D07, D14 0
21 Hoá học 7440112 A00, A01, B00, D01 0
22 Kế toán 7340301 A00, A01, B00, D01 0
23 Hoá học 7440112 A00, A01, B00, D01 0
24 Kế toán 7340301 A00, A01, B00, D01 0