Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Tiếng Việt và văn hoá Việt Nam năm 2019

Ngành tiếng Việt và văn hóa Việt Nam là ngành học tập trung vào những hoạt động quản lý văn hóa, du lịch, viện bảo tàng, các hoạt động về truyền thông báo chí. Tất cả các hoạt động nhắm mục đích bảo tồn những giá trị bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam.

Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam khi ra trường

Sinh viên khi tốt nghiệp có thể làm việc trong các cơ quan thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội:

+ Làm chuyên viên nghiên cứu về ngôn ngữ học, văn học nghệ thuật tại các trường học, viện bảo tàng.

+ Làm phóng viên chuyên mục ngôn ngữ, văn hóa, du lịch

+ Làm biên tập viên tại các cơ quan báo chí, tạo chí truyền thông.

+ Làm nhân viên tại các công ty, doanh nghiệp nhà nước, tư nhân.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Nguyễn Tất Thành 7220101 XDHB 6 ĐTB HỌC BẠ
2 Đại Học Bạc Liêu 7220101 C00, C15, D01, D78 14
3 Đại Học Cửu Long 7220101 C00, D01, D14, D15 14
4 Đại Học Nguyễn Tất Thành 7220101 D01, D14, D15 16
5 Đại Học Nguyễn Tất Thành 7220101 DGNL 600