Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Sư phạm Lịch sử năm 2019

Ngành Sư phạm lịch sử là ngành học đào tạo những giáo viên tương lai có trình độ chuyên môn và kiến thức sâu rộng về lịch sử Việt Nam và thế giới. Đảm bảo đáp ứng yêu cầu về việc giảng dạy, truyền đạt kiến thức cho học sinh trong các trường trung học phổ thông.

Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành Sư phạm lịch sử khi ra trường:

+ Làm công tác nghiên cứu tại các tổ chức, có quan quản lý giáo dục.

+ Làm giáo viên tại các trường phổ thông, trung học trên cả nước.

+ Làm việc trong các cơ quan đoàn thể nhà nước, xã hội.

+ Làm các công việc liên quan đến khối khoa học xã hội và nhận văn.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Hồng Đức 7140218 C00, D14, C03 0 Kết quả 3 năm ở THPT: Rèn luyện đạt loại Tốt: học lực đạt loại Khá trở lên.
Chương trình chất lượng cao
2 Đại học Khánh Hòa 51140218 C00, C19, C20, D01 16 Điểm học bạ 19,5 điểm
3 Đại học Tân Trào 51140218 A08, C00, C19, D01 16
4 Đại Học Sư Phạm – Đại Học Thái Nguyên 7140218 C00 18
5 Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng 7140218 C00, C19 18 TTNV <= 5
6 Đại Học Sư Phạm – Đại Học Huế 7140218 C00, C19, D14 18
7 Đại Học Hùng Vương 7140218 C00, C03, C19, D14 18
8 Đại Học Đồng Tháp 7140218 C00, C19, D09, D14 18
9 Đại Học Quảng Bình 7140218 C00, C19, D14 18
10 Đại Học Tây Bắc 7140218 C00, C19, D14, C03 18