Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Quản lý văn hoá năm 2019

Ngành quản lý văn hóa là ngành học giúp sinh viên có những kiến thức cơ bản về văn hóa, biết cách quản lý, tổ chức, điều hành nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, đáp ứng cho nước nhà, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế. Sinh viên sẽ được trang bị những kiến thức văn hóa, có kiến thức sâu hơn về quản lý, văn hóa, nghệ thuật...

Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành quản lý văn hóa: Ngành quản lý văn hóa hiện còn khá non trẻ về nguồn nhân lực, tuy nhiên cũng đang trên đà phát triển mạnh mẽ và có những bước tiến mới.

+ Làm việc tại các tổ chức văn hóa nghệ thuật của nhà nước, tư nhân hoặc các tổ chức văn hóa nghệ thuật có yếu tố nước ngoài.

+ Làm việc tại các Sở và Phòng Văn hóa - Thể thao - Du lịch

+ Làm việc tại các công ty truyền thông, quảng bá du lịch..
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại học Khánh Hòa 6340436 C00, D01, D14, D15 12.5 Điểm học bạ 15 điểm
2 Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa 7229042 A16, C00, C15, D01 13 18 (học bạ)
3 Đại Học Đồng Tháp 7229042 C00, C19, C20, D14 14
4 Đại Học Vinh 7229042 A00, A01, C00, D01 14
5 Đại Học Văn Hóa Hà Nội 7229042B D01, D78 15 Quản lý nhà nước về gia đình
6 Đại Học Văn Hóa TPHCM 7229042B C00, D01, D09, D15 15
7 Đại học Tân Trào 7229042 C00, C19, D01 15
8 Đại Học Hạ Long 7229042 C00, D01, D15, D78 15
9 Đại Học Văn Hóa Hà Nội 7229042B C00 16 Quản lý nhà nước về gia đình
10 Đại Học Nội Vụ 7229042 D01, D15 16 cơ sở Hà Nội