Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Kỹ thuật mỏ năm 2020

Ngành kỹ thuật mỏ là ngành liên quan đến công tác xây dựng mỏ, khai thác mỏ làm giàu, chế biến khoáng sản phục vụ cho nền kinh tế công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng giao thông vận tải. Ngành kỹ thuật mỏ phục vụ cho các hoạt động khai thác mỏ, khoáng sản hoặc các vật liệu địa chất.

Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành kỹ thuật mỏ khi ra trường: Sinh viên khi tốt nghiệp có thể làm các công việc liên quan đến điều hành, nghiên cứu và thiết kế các công trình, công tác sản xuất mỏ. Làm việc tại các viện, trung tâm nghiên cứu về mỏ hoắc các công ty tư vấn khoáng sản mỏ, xí nghiệp, cơ sở khai thác khoáng sản (kỹ sư khai thác mỏ lộ thiên, kỹ sơ khai thác hầm lò, kỹ sư xây dựng mỏ, kỹ sư tuyển khoáng, kỹ sư máy và thiết bị mỏ...)