Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Kỹ thuật cơ khí năm 2019

Ngành Kỹ thuật cơ khí là ngành học tham gia trực tiếp trong việc chế tạo sản xuất các sản phẩm, thiết bị cơ khí. Công việc của ngành kỹ thuật cơ khí liên quan đến sắt, thép, công việc gia công bằng tay như tiện, phay, hàn, bào. Với ngành Kỹ thuật cơ khí hiện nay đã có rất nhiều các công nghệ tự động, chuyên môn hóa đưa vào sử dụng. Đây là ngành học lâu đời, chiếm phần lớn vào hoạt động kinh tế, xã hội.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành Kỹ thuật cơ khí khi ra trường:

+ Làm việc trong bộ phận vẽ kỹ thuật cơ khí.

+ Làm lập tình gia công máy CNC.

+ Kỹ thuật viên khai thác hệ thống sản xuất công nghiệp, vận hành và bảo trì các sự cố.

+ Kỹ thuật viên tham gia vào các công việc gia công sản phẩm,
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Nha Trang 7520103A XDHB 5.5 2 ngành: Kỹ thuật cơ khí; Công nghệ chế tạo máy
2 Đại Học Nha Trang 7520103B XDHB 5.5 chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí động lực
3 Đại Học Việt Bắc 7520103 A00, A01, D01 13
4 Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp – Đại Học Thái Nguyên 7520116 A00, A01, D01, D07 13.5 Kỹ thuật cơ khí động lực
5 Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp – Đại Học Thái Nguyên 7520103 A00, A01, D01, D07 13.5
6 Đại Học Lâm Nghiệp ( Cơ sở 1 ) 7520103 A00, A16, D01, D96 14
7 Đại Học Mỏ Địa Chất 7520103 A00, A01 14
8 Đại Học Giao Thông Vận Tải (Cơ sở Phía Bắc) GHA-13 A00, A01, D01, D07 14.65 Kỹ thuật cơ khí động lực
Chuyên ngành Máy xây dựng

TO>=5.4; TTNV <=3
9 Đại Học Thủy Lợi (Cơ sở 1) TLA105 A00, A01, D01, D07 14.95 Đào tạo các chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí; Kỹ thuật cơ khí định hướng việc làm tại Hàn Quốc.
10 Đại Học Xây Dựng Hà Nội 7520103_02 A00, A01, D07 15 chuyên ngành: Cơ giới hoá xây dựng