Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Hội hoạ năm 2020

Ngành Hội họa là ngành học thuộc lĩnh vực nghệ thuật, người làm trong lĩnh vực hội họa được gọi là các họa sĩ, sử dụng cọ bút màu vẽ để tạo ra các tác phẩm hội họa. Ngành Hội họa có 3 chuyên ngành chính là: Chân dung, phong cảnh và tĩnh vật.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành Hội họa khi ra trường:

+ Làm việc trong các viện bảo tảng, trở thành người quản lý các sản phẩm trưng bày.

+ làm việc trong các tòa soạn báo, tạp chí Văn hóa.

+ Làm việc trong lĩnh vực kinh doanh.