Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Chỉ huy tham mưu Hải quân năm 2019

STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Học Viện Hải Quân 7860202 A00, A01 21 Thí sinh Nam miền Nam
Thí sinh mức 21,00 điểm: Điểm môn Toán  ≥ 7,00.
2 Học Viện Hải Quân 7860202 A00, A01 21.7 Thí sinh Nam miền Bắc
Thí sinh mức 21,70 điểm: Điểm môn Toán  ≥ 8,20.